TUDATSZINTEK: Richard Bareth tudatszint modellje

 Richard Bareth egy brit szerző, aki a vezetésről, a vezetőképzésről, az értékekről, a tudatosságról és a kultúrális evolúcióról ír az üzleti és társadalmi életben. A Barrett-modell a Maslow-féle szükséglet-hierarchia alapján készült, és több mint két évtizedes valós tapasztalatok alapján azonosítja az emberi motivációk hét területét. Ezek a túléléstől kezdve a szolgálaton és a jövő generációk iránti aggodalmon át terjednek. A modell egy hasznos térképet nyújt a munkavállalók, a vezetők és az érdekeltek értékeinek megértéséhez és a közöttük lévő támogató és termelékeny kapcsolatok kialakításához, valamint a szervezet céljainak mélyebb összehangolásához.
A Barrett-modell hét tudatszintet különböztet meg, amelyek mindegyike egy-egy értékterületnek felel meg. A hét tudatszint a következő:
Túlélés tudatosság: Ez az elsődleges motiváció, amely a fizikai biztonságunkkal és anyagi jólétünkkel kapcsolatos. A túlélés tudatosságán működő emberek folyamatosan aggódnak az alapvető szükségleteik kielégítése miatt, és nem bíznak abban, hogy az univerzum gondoskodik róluk. Ezért mindig több pénzt akarnak keresni, és minden fillért megszámlálnak. A túlélés tudatosságának jellemző értékei: pénz, biztonság, stabilitás, rend, fegyelem.
Kapcsolat tudatosság: Ez a második legfontosabb motiváció, amely a szeretet és a hovatartozás iránti vágyunkkal kapcsolatos. A kapcsolat tudatosságán működő emberek folyamatosan törekszenek arra, hogy elfogadást és megbecsülést nyerjenek másoktól, és hogy megtapasztalják azt a szeretetet és odaadást, amelyet gyermekkorukban nem kaptak meg. Ezért mindig több szeretetet és figyelmet akarnak kapni, és nem tudnak betelni vele. A kapcsolat tudatosságának jellemző értékei: család, barátok, közösség, kommunikáció, együttműködés.
Önbecsülés tudatosság: Ez a harmadik legfontosabb motiváció, amely az önbecsülésünkkel és az önkiteljesítésünkkel kapcsolatos. Az önbecsülés tudatosságán működő emberek folyamatosan arra törekednek, hogy elismerést és dicséretet kapjanak másoktól, és hogy megtapasztalják azt a tiszteletet és elismerést, amelyet serdülőkorukban nem kaptak meg. Ezért mindig több dicséretet és elismerést akarnak kapni, és nem tudnak betelni vele. Az önbecsülés tudatosságának jellemző értékei: teljesítmény, siker, hírnév, státusz, hatalom, befolyás.
Önkielégítés tudatosság: Ez az első növekedési motiváció, amely az önmagunkkal való kapcsolatunkkal és a belső hangunkkal való összhangunkkal kapcsolatos. Az önkielégítés tudatosságán működő emberek folyamatosan arra törekednek, hogy megismerjék és kifejezzék az igazi énjüket, és hogy kövessék a szenvedélyüket és a céljukat. Ezért mindig új kihívásokat és lehetőségeket keresnek, és nem félnek a változástól. Az önkielégítés tudatosságának jellemző értékei: kreativitás, innováció, tanulás, növekedés, fejlődés, önállóság.
Belső összhang tudatosság: Ez a második növekedési motiváció, amely a belső békénkkel és a magasabb rendű értékekkel való kapcsolatunkkal kapcsolatos. A belső összhang tudatosságán működő emberek folyamatosan arra törekednek, hogy megtalálják az életük értelmét és célját, és hogy összhangba kerüljenek az univerzum törvényeivel. Ezért mindig törekszenek a spirituális gyakorlatokra és a meditációra, és nem engedik, hogy az anyagi dolgok elvonják a figyelmüket. A belső összhang tudatosságának jellemző értékei: bölcsesség, intuíció, belátás, inspiráció, hit, bizalom.
Szolgálat tudatosság: Ez a harmadik növekedési motiváció, amely a másokkal való kapcsolatunkkal és a közös jónak való hozzájárulásunkkal kapcsolatos. A szolgálat tudatosságán működő emberek folyamatosan arra törekednek, hogy segítsenek és támogassanak másokat, és hogy hozzáadjanak valamit az emberiség fejlődéséhez. Ezért mindig keresik a módját annak, hogyan tehetik jobbá a világot, és nem érdekli őket a saját hasznuk vagy előnyük. A szolgálat tudatosságának jellemző értékei: altruizmus, együttérzés, empátia, önzetlenség, önfeláldozás.
Jövő tudatosság: Ez a negyedik növekedési motiváció, amely a jövő generációkkal való kapcsolatunkkal és az ő jólétükkel való törődésünkkel kapcsolatos. A jövő tudatosságán működő emberek folyamatosan arra törekednek, hogy fenntartható módon éljenek és dolgozzanak, és hogy megóvják és javítsák a bolygó állapotát. Ezért mindig figyelembe veszik a hosszú távú következményeket és hatásokat, és nem engedik magukat befolyásolni a rövid távú kielégüléstől. A jövő tudatosságának jellemző értékei: fenntarthatóság, környezettudatosság, felelősségvállalás, előrelátás.
A Barrett-modell szerint egy egészséges személy vagy szervezet minden tudatszinten rendelkezik értékekkel, de ezek arányai változhatnak attól függően, hogy milyen fejlődési szakaszban van éppen.

További cikkek ebben a témában: Lélekben veled weboldal

Pici és az első napló
Bézi, a bántalmazott kiskutya
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.titihajnalka.eu/