Charles Perrault : Csizmás kandúr

Kép: nukadeti.ru

 Volt egyszer egy molnár, aki halálakor, a három fiára hagyott egy malmot, egy szamarat és egy macskát. A testvérek maguk osztották fel az örökséget, nem mentek bíróság elé: attól tartottak, hogy a kapzsi bírák elveszik azt a kevés örökségüket is, ami maradt. A legidősebb a malmot, a középső a szamarat, a legkisebb pedig egy macskát kapott. 

A kicsi attól kezdve egyebet sem tett, csak bánkódott, vigasztalhatatlan volt, amiért ilyen nyomorúságos örökséget kapott.

Kép: nukadeti.ru

-  Jó a testvéreimnek – mondta. - Együtt fognak élni, becsületesen megkeresik a kenyerüket. És én? Egyem meg a macskát, és varrjak mellényt a bőréből? És aztán? Utána éhen halok?

A macska hallotta ezeket a szavakat, de nem mutatta ki, hanem megszólalt:

- Hagyd abba a kesergést! Adj egy táskát, és rendelj nekem egy pár csizmát, hogy könnyebb legyen az erdőn-mezőn való járás, és meg fogod látni, hogy nem is jártál olyan rosszul az örökségeddel!

Újdonsült gazdája mindent úgy csinált, ahogy a macska parancsolta. És amint a macska mindent megkapott, amire szüksége volt, gyorsan felhúzta a csizmáját, a vállára dobta a táskát, és elment a legközelebbi erdőbe.

A macska  a nyúlkáposztából ravasz csapdát készített, ő pedig a füvön elnyúlva, halottnak tetette magát, így  várt a zsákmányra. Nem kellett sokat várnia: valami buta, fiatal nyúl hamar a zsákba ugrott. A macska gondolkodás nélkül összehúzta a zsák száját, és a királyi palotába indult. Amikor a macskát bevitték a király elé, tiszteletteljesen meghajolt, és így szólt:

- Hódolatom Felség! Ajándékot hoztam, de Carabas márki erdejéből (ezt a nevet ő találta ki gazdájának). A gazdám azt mondta, hogy hódolata jeléül, adjam át ezt a szerény ajándékot.- azzal kinyitotta a zsák száját és odaadta a pórul járt nyulat. 

- Köszönd meg gazdádnak a nevemben– válaszolta a király –, és mondd meg neki, hogy nagy örömet szerzett nekem.

Néhány nappal később a macska kiment a mezőre, és ismét kiállította a csapdáját. Ezúttal két kövér fogolyt fogott. Gyorsan összehúzta a zsák szájátt, majd amiképpen az előző alkalommal, most is a királyhoz vitte. A király örömmel fogadta az ajándékot, sőt elrendelte, hogy jutalmazzák meg a macskát.

 Attól kezdve a macska olykor-olykor, vadat hozott a királynak, mintha vadászaton ölte volna meg a gazdája.  

Egy nap a macska meghallotta, hogy a király a lányával, a gyönyörű hercegnővel együtt, kocsikázni készül a folyóparton. A furfangos macska azonnal a gazdájához sietett.

- Gazdám, ha megfogadod a tanácsomat - mondta a macska - a boldogság máris a kezedben van. Csak annyit kell tenned, hogy menj ússz eget a folyóba, azon a helyen, ahol megmutatom. A többit bízd rám. A gazdi engedelmesen megtett mindent, amit a macska tanácsolt, bár egyáltalán nem értette, mire való ez az egész.

Kép: nukadeti.ru

 Mindeközben, a királyi hintó kihajtott a folyó partjára. A macska sebesen a hintóhoz rohant, és felkiáltott:

- Ide ide! Gyorsan! Segítség! Carabas márki fuldoklik! 

A király meghallotta a kiáltásokat, és kinyitotta a hintó ajtaját. Azonnal felismerte a macskát, aki oly gyakran hozott neki ajándékot, és sebesen küldte is a szolgáit, hogy mentsék meg de Carabas márkit. Miközben a szegény márkit kihúzták a folyóból, a macska azt mondta a királynak, hogy fürdés közben ellopták a gazdája ruháit a tolvajok. (Sőt, a ravasz egy nagy kő alá rejtette a tulajdonos szegényes ruháját).

Kép: nukadeti.ru

 A király azonnal elrendelte, hogy a királyi ruhatár egyik legszebb ruháját hozzák oda de Carabas márkinak. Minden a legjobban alakult. A király nagy szeretettel bánt a molnár fiával, sőt meghívta, hogy üljön be a hintóba és vegyen részt a sétában. A királylánynak nagyon megtetszett a fiú, ez a díszes királyi ruha elbűvölően állt neki. A macska örült, hogy minden úgy megy, ahogyan eltervezte, vidáman szaladt a hintó elé. Útközben parasztokat látott füvet nyírni a réten.

- Kié ez a rét?- kérdezte tőlük.

- Egy szörnyű ogre a gazdája, aki a kastélyban lakik - válaszolták a kaszálók.

- A király épp erre tart - kiáltott fel a macska -, ha nem mondjátok, hogy ez a rét de Carabas márkié, mindannyian halál fiai vagytok!

Épp akkor hajtott fel a királyi hintó. A király az ablakon kinézve meg is kérdezte, kié ez a rét.

- Carabas márkié! - felelték egyszerre a kaszások, akik megijedtek a macska fenyegetésétől. A molnár fia nem hitt a fülének. A király azonban nayon örült, és így szólt:

- Kedves márki! Csodás réted van!

Eközben a macska egyre messzebbre futott, míg meg nem látta a szántóföldön dolgozó kaszásokat.

- Kié ez a mező? - kérdezte.

- Egy kegyetlen szörnyé.

- Most jön ide a király, - kiáltotta újra a macska -, és ha nem mondjátok, hogy ez a mező de Carabas márkié, akkor halál fiai vagytok!

Egy perccel később a király odahajtott az aratókhoz, és megkérdezte, kinek a földjét aratják?

– Carabas márki mezői – hangzott a válasz.

A király örömében összecsapta a kezét, és így szólt:

- Kedves márki! Csodálatos mezőid vannak!

A macska pedig tovább szaladt a hintó előtt, és azt mondta mindenkinek, akivel csak találkozott, hogy ugyanazt mondják: "Ez de Carabas márki háza, ez a Carabas márki malma, ez a márki kertje..."

És végül a macska egy gyönyörű kastély kapujához futott, ahol egy nagyon gazdag és szörnyű ogre élt, ugyanaz, akinek az összes földje volt, amelyen a királyi hintó áthaladt.

A macska előre mindent megtudott erről az óriásról. Különleges képessége az volt, hogy különféle állatokká változhatott - elefánttá, oroszlánná, egérré ...

A macska odament a kastélyhoz, és kérte, hogy engedjék el a gazdához.

Az ogre, a tőle telhető udvariassággal fogadta a macskát: elvégre még soha nem látott macskát csizmában sétálni, sőt emberi hangon beszélni sem.

Kép: nukadeti.ru

 - Azt mondták nekem - dorombolta a macska -, hogy bármilyen állattá változhatsz. Nos, mondjuk egy oroszlánná vagy elefánttá, át tudsz változni?

- Még szép! - nevetett az ogre. - És, hogy ezt bebizonyítsam neked, azonnal oroszlán leszek. Nézd! 

Kép: nukadeti.ru

 A macska annyira megijedt, amikor meglátta maga előtt az oroszlánt, hogy egy szempillantás alatt felmászott a a szekrény tetejére, közvetlenül a lefolyócső mentén. Bizony ez nemcsak nehéz volt, de még veszélyes is, mert csizmában nem olyan könnyű sima csempén járni. Csak akkor nyugodott meg, amikor az óriás újra felvette a korábbi alakját. Akkor leszállt a szekrény tetejéről, és bevallotta az ogrének, hogy majdnem meghalt a félelemtől.

Kép: nukadeti.hu

- De azt még így sem tudom elhinni, hogy a legkisebb állattá is át tudsz változni: például patkányká vagy egérré. Be kell vallanom, hogy ezt eléggé lehetetlennek tartom.

- Pedig így van! Szerinted ez lehetetlen? - üvöltötte az óriás. - Akkor csak nézz ide!

Abban a pillanatban az óriás egy nagyon kicsi egérré változott. Gyorsan végigszaladt a padlón. De akkor a macska, mit is tehetett volna, hiszen egér volt, nekirontott, elkapta és megette. 

Kép: nukadeti.ru

Eközben a király egy gyönyörű kastély mellett haladt el, és mindenképpen meg akarta tudni, kié ez a hihetetlen szép építmény. 

Kép: nukadeti.ru

 A macska meghallotta a kocsikerekek nyikorgását a közeli hídon, és kiszaladt a király elé.

- Üdvözöljük de Carabas márki kastélyában, felség! - mondta.

– Ez a kastély is a tied, márki úr?! - kiáltott fel a király.- Nehéz ennél szebbet elképzelni. Ez egy csodás palota! Belül pedig valószínűleg még jobb, és ha nem bánod, azonnal bemegyünk és meg is nézzük.

A király előre sietett. A márki kezet nyújtott a szép királykisasszonynak.

- Mindhárman beléptek a pompás terembe, ahol már az asztal pompásan meg volt terítve, hiszen aznapra az ogre vendégeket várt, akik nem mertek eljönni, mert megtudták, hogy a király a kastélyban van.

A királyt annyira lenyűgözték Carabas márki erényei és gazdagsága, hogy miután több serleget is kiürített, így szólt:

- Ez az, Monsieur Marquis. Már csak rajtad múlik, hogy feleségül veszed-e a lányomat vagy sem.

A márki jobban örült ezeknek a szavaknak, mint a váratlan gazdagságnak. Megköszönte a királynak a nagy megtiszteltetést, és természetesen beleegyezett, hogy feleségül veszi a világ legszebb hercegnőjét.

Már az nap nagy lakodalmat csaptak.

Ezt követően Csizmás kandúr nagyon fontos úriember lett, és meg kell mondjam már csak szórakozásból fogott egereket.

Kép: nukadeti.ru

Csatlakozz hozzánk a Facebookon: Mesebolygó

ÁLLATI HŐSÖK: Magawa, a hős patkány
Ábécé dal

Kapcsolódó bejegyzések

 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.titihajnalka.eu/